ดูดวงสดทางโทรศัพท์ กับอาจารย์ จือ พยากรณ์ คัมภีร์มหาสัตตเลข เลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ลายเซ็นต์

อ.จือ พยากรณ์
รหัส: 564
ศาสตร์พยากรณ์ :
คัมภีร์มหาสัตตเลข, เลขศาสตร์,
ไพ่ยิปซี ลายเซ็น
ทีม : สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

//