3 คาถาค้าขายดี คาถาสุดปังเพื่อพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์

ช่วงนี้ค้าขายฝืดเคืองไม่ค่อยรุ่งเหมือนเมื่อก่อน วันนี้ มีคาถาเด็ด มาฝากแม่ค้าออนไลน์กันค่ะ

ใครค้าขายไม่ดีช่วงนี้อย่าพึ่งท้อ ขอให้พ่อค้าแม่ค้า ออนไลน์ มียอดขายปังๆ ผ่านช่วงนี้กันไปได้โดยราบรื่นนะคะ

คาถาเจรจาการค้าขาย มีคนเมตตา

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเตฯ

คาถาค้าขายดี ของหลวงพ่อเสือดำ

นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง

ฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิ

อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ

จงเป็นที่นิยมของประชาชน

อิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะ

ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติ

คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงพ่อปาน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

//